کیف های پارچه ای و بسته های هدیه ی پارچه ای

سالن

در این نمایشگاه برای اولین بار در ایران باغ ارغوان کیف های زنانه ی تمام پارچه ای را که مزین به انواع دوخت های سنتی، روبان دوزی، و .... بودند به نمایش گذاشت . این نمایشگاه به نام جشنواره ی زنان سرزمین من نام گرفت